Լիցենզիա

ԿԳՆ հրաման- տարրական դպրոց

Լիցենզիա՝ տարրական դպրոց

ԿԳՆ հրաման-հիմնական դպրոց

Լիցենզիա՝ հիմնական դպրոց

2018-2019 ուստարի

Հաշվետվություն 2019-Լիցենզիա տարրական

Հաշվետվություն 2019- Լիցենզիա հիմնական

2017-2018 ուստարի

Դպրոցում սովորողների փաստացի  թիվը ըստ դասարանների`

I դասարան — 11 աշակերտ

II դասարան — 7 աշակերտ

III դասարան — 3 աշակերտ

IV դասարան — 8 աշակերտ

Տարրական դպրոց՝  29 աշակերտ

V դասարան — 10 աշակերտ

VI դասարան — 9 աշակերտ

VII դասարան — 8 աշակերտ

VIII դասարան — 7 աշակերտ

IX դասարան — 3 աշակերտ

Միջին դպրոց՝ 37 աշակերտ

Ընդամենը՝ 66 աշակերտ

Դպրոցում առկա թափուր տեղերի  թիվը ըստ կրթական աստիճանների՝

Տարրական ընդհանուր՝ I աստիճան — 19

Հիմնական ընդհանուր՝ II աստիճան — 31

I դասարանցիների ընդունելիության ժամկետները և փաստաթղթերի ներկայացումը՝

1) դիմում` ուղղված տնօրենին,

2) բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված լինելու մասին տեղեկանք` առաջին դասարան ընդունվելու դեպքում,

3) ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի բնօրինակը և պատճենը: Տնօրենի «Իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ պատճենը պահպանվում է սովորողի անձնական գործում,

4) 2 լուսանկար՝ 3×4 չափսի

Փաստաթղթերը ընդունվում են 2018 թվականի օգոստոսի 20-31 ներառյալ: