Ծնողական խորհուրդ

ԾՆՈՂԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՈՒՐԴ

  1. Հակոբյան Հասմիկ
  2. Խաչատրյան Անաստասիա
  3. Ասատրյան Անի
  4. Խաչատրյան Շուշան
  5. Մուրադյան Սիրանուշ
  6. Թևոսյան Գեղեցիկ
  7. Մկրտչյան Սուսաննա

ՆԻՍՏԵՐ

2019-2020

Ծնողական ժողով 6-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 2-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 9-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 3-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 4-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 5-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 8-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 7-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 1-ին դասարան

Արձանագրություն 1/խորհրդի/

2018-2019 ուստարի

Ծնողական ժողով 7-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 5-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 8-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 2-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 6-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 1-ին դասարան

Ծնողական ժողով 9-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 4-րդ դասարան

Արձանագրություն 2/խորհրդի/

Արձանագրություն 1 /խորհրդի/

Ծնողական ժողով 5-րդ դասարան

Ծնողական ժողվ 6-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 8-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 2-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 1-ին դասարան

Ծնողական ժողով 9-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 7-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 3-4-րդ դասարան

2017-2018 ուստարի

Ծնողական ժողվ 9-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 4-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 2-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 6-րդ դասարան

Ծնողական ժողով. 5-րդ դասարան

Ծնողական ժողվ 1-ին դասարան

Արձանագրություն 2 /խորհրդի/

Արձանագրություն 1 /խորհրդի/

Ծնողական ժողով 9-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 4-րդ դասարան

Ծնողական ժողով 7-րդ դասարան