Հաշվետվություններ

2020թ 2-րդ եռամսյակային հաշվետվություն սոցի

2020թ. 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն դրամական հսքեր

2020թ 1-ին եռամսյակային հաշվետվություն սոցի

2020թ. 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն դրամական հսքեր

2019 թ. բալանս ձև 4

2019թ. 4-րդ եռամսյակային հաշվետվություն սոցի

2019թ. 4-րդ եռամսյակային հաշվետվություն դրամական հոսքեր

2019թ. 3-րդ եռամսյակային հաշվետվություն սոցի

2019թ. 3-րդ եռամսյակային հաշվետվություն դրամական հոսքեր

2019թ 2-րդ եռամսյակային հաշվետվություն սոցի

2019թ. 2-րդ եռամսյակային հաշվետվություն դրամական հոսքեր

2019թ. 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն դրամական հսքեր

2019թ. 1-ին եռամսյակային հաշվետվություն

2018թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն դրամական հոսքեր

2018թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն հավելավճար տարակարգ

2018թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն սոցի

2018թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն հիմնական

20018 թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն տարրական

2018թ. 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն դրամական հոսքեր

2018թ. 3-րդ եռամսյակային հաշվետվություն տարակարգի

2018թ. 3-րդ եռամսյակային հաշվետվություն սոցի

2018թ. 3-րդ եռամսյակային հաշվետվություն հիմնական

2018թ. 3-րդ եռամսյակային հաշվետվություն տարրական

2018թ. 2-րդ եռամսյակային հաշվետվություն դրամական հոսքեր 2

2018թ. 2-րդ եռամսյակային հաշվետվություն դրամական հոսքեր 1

2018թ. 2-րդ եռամսյակային հաշվետվություն տարակարգի

2018թ. 2-րդ եռամսյակային հաշվետվություն սոցի

2018թ 2-րդ եռամսյակային հաշվետվություն տարրական

2018թ. 2-րդ եռամսյակային հաշվետվություն հիմնական

2018թ. 1-ին եռամսյակային հաշվետվություն դրամական հոսքերի մասին 2

2018թ. 1-ին եռամսյակային հաշվետվություն դրամական հոսքերի մասին 1

2018թ 1-ին եռամսյակային ծրագրային ցուցանիշներ 2

2018թ. 1-ին եռամսյակային ծրագրային ցուցանիշներ 1

2018թ. 1-ին եռամսյակային հաշվետվություն — հավելավճար

2018թ 1-ին եռամսյակային հաշվետվություն սոց-ի

2018թ. 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն հիմնական

2018թ 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն տարրական

2017թ. ֆինանսատնտեսական հաշվետվություն/բալանս/

2017թ 4-րդ եռամսյակի դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն 2

2017թ 4-րդ եռամսյակի դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն 1

2017թ 4-րդ եռամսյակի տարրական հաշվետվություն

2017թ 4-րդ եռամսյակի հիմնական հաշվետվություն

2017թ 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն 2

2017թ 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն 1

2017թ ճշտված նախահաշիվ