ՈՒսումնաօժանդակ անձնակազմ

 

 

Սարգսյան Արթուր Սահակի —  գլխավոր  հաշվապահ

 

 

 

 

 

Համբարձումյան Ռոբերտ Արամայիսի — գիշերային պահակ

 

 

 

 

Խալաթյան Գրիգոր Վասիլի — գիշերային պահակ

 

 

 

 

 Ավանեսյան Հայաստան Ծառուկի- հավաքարար